......

Јавне набавке

П Р А В И Л Н И К
о ближем уређивању поступка Јавне набавке

06.04.2017.
Хотелске услуге за потребе Позоришта за децу Крагујевац, бр. ЈНMБ 01/2017
Одлука о додели Уговора за Јавну набавку мале вредности ЈХБМ 01/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Позоришта за децу Крагујевац
18.04.2016.
Хотелске услуге за потребе Позоришта за децу Крагујевац, бр. ЈНMБ 01/2016
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Позоришта за децу Крагујевац
15.04.2015.
Хотелске услуге за потребе Позоришта за децу Крагујевац, бр. ЈНMБ 01/2015
Обавештење о закљученом Уговору у поступку Јавне набавке мале вредности ЈХБМ01/2015
Одлука о додели Уговора за Јавну набавку мале вредности ЈХБМ01/2015
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Позоришта за децу Крагујевац
06.02.2014.
Хотелске услуге за потребе Позоришта за децу Крагујевац, бр. ЈН 01/2014
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Позоришта за децу Крагујевац

 

 

 

 

 

Позориште за децу Крагујевац